ADANAHED 8. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU

  • Görüntüleme: 259
  • 27 Nisan 2022

ADANA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ
(ADANAHED) 
2022-2024 DÖNEMİ
8 nci OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU


Değerli Meslektaşlarım,
Adana Aile Hekimleri Derneğimizin 7 nci Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 29/05/2022 Pazar günü saat 1000- 1500 da Cemalpaşa Mahallesi, Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi A Blok No:88 Seyhan/Adana adresindeki dernek merkezimizde aşağıda belirlenen gündem dâhilinde yapılacaktır.  
Eğer bu tarihte, toplantı yeter çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 18/06/2022 Cumartesi günü 1000 -1500 saatleri arasında aynı yerde toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimizin Olağan Seçimli Genel Kurul toplantımıza katılmak için gelirken, yanlarında nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetinin bulunması gerekmektedir.

                                Dr. Kadir Can TUNCEL
        ADANAHED YK Başkanı

Gündem:
1.    Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi ve Genel Kurul Divanına yetki verilmesi,
2.    Gazi Mutafa Kemal ATATÜRK ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3.    Hazirun Cetvelinin okunması ve yoklama yapılması ve cetvelin imzalanması,
4.    Adanahed Başkanının açılış konuşması yapması,
5.    2020-2022 Faaliyet Raporunun okunması,
6.    2020-2022 Denetim Raporunun okunması,
7.    Söz almak isteyen üyelerin konuşmaları,
8.    Yönetim Kurulunun ibrası,
9.    Dernek Organlarının seçim şeklinin belirlenmesi ve görev almak isteyenlerin başvurusu
10.    Adanahed Dernek Organlarının seçimi,
11.    Adanahed Başkanının konuşması,
12.    Dilek ve temenniler,
13.    Divan tutanağının imza altına alınması,
14.    Kapanış.

PAYLAŞ: