ADANA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 7.OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU

  • Görüntüleme: 922
  • 23 Şubat 2021

ADANA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

(ADANAHED)

2021-2023 DÖNEMİ

7 nci OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU

 

 Değerli Meslektaşlarım,

 

Adana Aile Hekimleri Derneğimizin 7 nci Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 06/03/2021 Cumartesi  günü saat 10:00 - 15:00 da Cemalpaşa Mahallesi, Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi A Blok No:88 Seyhan/Adana adresindeki dernek merkezimizde aşağıda belirlenen gündem dâhilinde yapılacaktır.  

Eğer bu tarihte, toplantı yeter çoğunluk sağlanamazsa Olağan 7 nci Genel Kurulumuz 13/03/2021 tarihinde Adana Diş Hekimleri Odasında saat 10:00-15:00 arasında yeter çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.  

Adres:
Cemalpaşa Mh Toros Cd
Balkaroğlu Apt. No:11 Kat:1 Seyhan/ADANA
Eski Derby Pastanesi yeri
(Gazipaşa Bulvarından Toros Caddesine döner dönmez soldaki ilk sokağın içerisinde)

Üyelerimizin Olağan Seçimli Genel Kurul toplantımıza katılmak için gelirken, yanlarında nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetinin bulunması gerekmektedir.

 

Not: 27 Kasım 2020 tarihli İçişleri Bakanlığınca Yapılan Erteleme şöyledir:

''İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce 11.2020 tarihinde yapılan Basın Açıklamasına göre “Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır'' 

Karaları gereği Olağan Genel Kurulumuz ertelenmişti. 

 

Yeni bir erteleme olduğu taktirde ayrıca  bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

   Dr. Yakup ŞAHİN

ADANAHED YK Başkanı

 

 

 

Gündem:

1. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi ve Genel Kurul Divanına yetki verilmesi,

2. İstiklal Marşının okunması ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu,

3. Hazirun Cetvelinin okunması ve yoklama yapılması ve cetvelin imzalanması,

4. Adanahed Başkanının açılış konuşması yapması,

5. 2018-2021 Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi,

6. 2018-2021 Denetim Raporunun okunması ve ibra edilmesi,

7. Söz almak isteyen üyelerin konuşmaları,

8. Olağan Genel Kurul tarihinin Mayıs ayından Ocak ayına alınması ile ilgili Tüzük değişikliği yapılmasının oylanması

9. Dernek Organlarının seçim şeklinin belirlenmesi,

10. Adanahed Dernek Organlarının seçimi,

11. Adanahed Başkanının konuşması,

12. Dilek ve temenniler,

13. Divan tutanağının imza altına alınması,

14. Kapanış.

PAYLAŞ: