ADANAHED 7.OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU

  • Görüntüleme: 708
  • 14 Temmuz 2020

ADANA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

(ADANAHED) 

2020-2022 DÖNEMİ

7 nci OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU DUYURUSU

 

 

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Aile Hekimleri Derneğimizin 7 nci Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 16/08/2020 Pazar günü saat 10:00 - 15:00 da Cemalpaşa Mahallesi, Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi A Blok No:88 Seyhan/Adana adresindeki dernek merkezimizde aşağıda belirlenen gündem dâhilinde yapılacaktır.  

*Eğer bu tarihte, toplantı yeter çoğunluk sağlanamazsa 29/08/2020 Cumartesi  günü 10:00 -15:00 saatleri arasında aynı yerde toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.*

Üyelerimizin Olağan Seçimli Genel Kurul toplantımıza katılmak için gelirken, yanlarında nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyetinin bulunması gerekmektedir.

 

 

 

 

Dr. Yakup ŞAHİN

      ADANAHED YK Başkanı

 

Gündem:

1. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi ve Genel Kurul Divanına yetki verilmesi,

2. İstiklal Marşının okunması ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu,

3. Hazirun Cetvelinin okunması ve yoklama yapılması ve cetvelin imzalanması,

4. Adanahed Başkanının açılış konuşması yapması,

5. 2018-2020 Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi,

6. 2018-2020 Denetim Raporunun okunması ve ibra edilmesi,

7. Söz almak isteyen üyelerin konuşmaları,

8. Olağan Genel Kurul tarihinin Mayıs ayından Eylül ayına alınması ile ilgili Tüzük değişikliği yapılmasının oylanması

9. Dernek Organlarının seçim şeklinin belirlenmesi,

10. Adanahed Dernek Organlarının seçimi,

11. Adanahed Başkanının konuşması,

12. Dilek ve temenniler,

13. Divan tutanağının imza altına alınması,

14. Kapanış.

PAYLAŞ: