İŞ BIRAKMA EYLEMİ

  • Görüntüleme: 824
  • 25 Temmuz 2023

Kurucu üyesi olduğumuz ve kurulduğu günden bu yana aile hekimliği sisteminin iyileştirilmesi geliştirilmesi yanında aile hekimlerinin özlük ve mali hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden çatı örgütümüz AHEF’in; 19 sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK ile bir araya gelerek oluşturduğu “Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele (SABİM)” Platformu tarafından alınan “1-2 Ağustos İş Bırakma Eylemi” ni Adana Aile Hekimleri Derneği olarak desteklediğimizi meslek haklarımız için sonuç alıncaya kadar var gücümüzle, her mücadelenin içinde olacağımızı kamuoyuna ve siz değerli aile hekimlerine bildiriyoruz.
Saygılarımızla.
Adana Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: